Tu nájdete kompletné pravidlá našej školy, podľa ktorých sa tu musíte riadiť. Porušovanie pravidiela a školského poriadku bude prísne trestané

  • 1. Hra je na prinípe RPG (role-playing game) čiže počas študovania na našej škole vystupujete len pod svojím nickom. Každé spomenutie alebo téma o svojom normálnom živote je nevhodné v rámci RPG. 
  • 2. Na chate sa nechatuje, ale ste prítomní v danej miestnosti. V miestnostiach (na chatoch) sa nesmiete rozprávať ako na obyčajných chatoch. Vety v hviezdičkách znázorňujú čo osoba robí (napr.: *vytiahne pero a začne písať*).Vety zadané len niektorým používateľom a nepoviete ich všetkým je šepkanie, ale v miestnostiach, kde šepkanie je zakázané nesmiete šepkať.
  • 3. Každý profesor má prístup k úlohe rozprávača, ktorý je tvorca deja. Keďže hra je na princíp RPG, ste povinní akceptovať rozprávačov dej a naďalej ho rozvíjať. Chybná reakcia je napr. (rozprávač) *Harrymu Potterovi spadla na nohu haluz* (Harry Potter) *rozprávač, prečo práve ,mňa?*. Správna reakcia je napr.: (rozprávač) *Harrymu Potterovi spadla na nohu haluz* (Harry Potter) Auuu *skrikne a posucha si nohu*
  • 4. Každý člen s rovnakou IP adresou počítača môže byť zaregistrovaný len na jedného používateľa, a to ako študent, profesor alebo člen ministerstva či obchodník v obchodoch. Porušenie tohto pravidla je prísne trestané.

ŠKOLSKÝ PORIADOK

§1. Študenti si musia zakúpiť školské pomôcky, povinnú literatúru a školské habity podľa ročníka a fakulty v akej sú

§2.Každý sa vyučuje povinne 4 povinné predmety (čarovanie, transfigurácia, obrana proti čiernej mágií teória a prax a elixíry) a minimálne 2 predmety, ktoré si povinne musí vybrať z ostatných voľných predmetov prislúchajúcich jeho ročníku.

§3.Študenti počas školského roka získavajú a strácajú body pre svoj fakultu v súťaži o školský pohár. Body sa získavajú/strácajú za dochádzku na vyučovanie, za plnenie domácich úloh, za kvalitu domácej úlohy, za správanie sa počas a mimo vyučovania v prítomnosti našej školy, súťaže a pod. Fakulta s najväčším počtom bodov na konci roka získa školský pohár.

§4.Body pridávajú/strhávajú prefekti (max.15 bodov) a profesori (neobmedzene).

§5. Body majú svoju minimálnu hodnotu nula, preto sa nedá strhnúť viac ako majú na svojom konte.

§6.Naša škola trvá sedem vyučovacích rokov, pričom prvák má alebo ide mať v tom roku 11 alebo 12 rokov (samozrejme že prihlásiť sa može aj 15-ročný, ale bude tu mať 11-12 a postupne rásť. Je to totiž RPG)

§7.Školský rok trvá 2 mesiace, pričom ďalšie dva týždne sú vždy prázdniny. Teda sa u nás vyučuje od 6. januára (vzhľadom k vianočným prázdninám) do konca februára, do 15. marca sú prázdniny; 16. marca do 16. mája, do 31. mája sú prázdniny; od júna do konca júla, do 15 augusta sú prázdniny; od 16 augusta do 16 októbra, do 31. októbra sú prázdniny; od novembra do 20. decembra, a prázdniny sú do 6. januára vzhľadom na Vianoce. Zahájanie školského roka je veľká slávnosť, počas ktorej sa noví študenti zaraďujú do fakúlt. Posledný týždeň vyučovania je vždy veľké skúšanie, celý mesiac je mesiac skúšok. Podľa tohto skúšania dostane žiak na konci roka známku.

§8.Známky sú V-výborný P-prekonáva očakávania D-dobrý S-slabý H-hrozný

§9.Žiaci piateho ročníka robia namiesto koncoročného skúšania VČÚ (vynikajúcu čarodejnícku úroveň). Výber a výsledky z týchto skúšok ovplyvňujú aj budúce povolanie čarodejníka.

§10.Žiaci siedmeho ročníka robia namiesto koncoročných skúšok celoštudíjné skúšky, MLOK-y, ktoré slúžia ako maturita na čarodejníka. Je to ohodnotenie čarodejníka za celé jeho štúdium na Rokforte

§11. Po ukončení školy sa môže študent zamestnať na Rokforte, Ministerstve mágie, Rokville, atď. Tak sa stále stáva účastníkom na projekte HWS.

§12.Rozvh hodín je nepotrebný, lebo zakaždým si profesor vyberá, kedy svoj výklad vydá, dokedy zadá domácu úlohu, dokedy ju musia doniesť a pod. Povinné sú aspoň 1 výklad za mesiac, čiže 2 výklady za šk. rok.

§13.Rozvrh skúšania sa objaví až v správny čas na nástenke.

§14.Jedine profesori sú oprávnení zapisovať chýbajúcich do triednej knihy.

§15.Metlobal môžu hrať len študenti 2.ročníka a starší

§16.Je zakázané nosiť do školy drogy, alkohol a tabakové výrobky. Taktiež aj nebezpečné zvieratá. Ak sa u študenta zistí nejaká z uvedených vecí, je nemilosrdne vyhodený zo školy

§17.Alkolohové výrobky v čarodejníckych baroch a obchodoch sú dovolené aj pre študentov, lebo sú čarodejnícky upravené, aby sa alkohol v tele nevyskytoval.

§18.Je zakázané používať vulgarizmy a slová, ktoré narážajú na sexualitu. Porušenie sa prísne trestá.

§19.Žiaci, ktorí nemajú písomné právo od vedúceho Oddelenia nelegálneho čarovania mladistvých, že môžu čarovať počas prázdnin majú zakázané čarovať počas prázdnin.

§20.Študent ovláda len tie kúzla, ktoré sa naučil na vyučovacích hodinách, na ktorých bol prítomný. Ak chýbal, môže sa doučiť na doučovaní. Preto určite musíte chápať, že ak vbehne do Veľkej siene prvák a začne kričať Expecto patronum, asi nemôžete sa tváriť, akokeby niečo vyčaroval.

§21.Vyučovanie je vo forme fórumu. Učiteľ dá svoj výklad a zadanie domácej úlohy do položky Výklad (plus daná trieda, komu je to určené, ako napr.: Výklad 1.ročník) a žiaci do položky DÚ svojej triedy napíšu svoje úlohy.

§22. profesor a prefekt musí dbať o poriadok na škole, musí vytvoriť pre študenta príjemnú atmosféru na učenie

§23. Študent má zakázané bez dovolenia preofesora alebo samovoľne napadnúť iného študenta, prefekta alebo profesora. Pre profesorov a prefektov to platí rovnako.

 

§24.Špeciálne vlastnosti, ako čítanie myšlienok, animágia, metamorfomágia alebo parselčina budú hráčom sprístupnené až po vybudovaní ministerstva alebo špeciálnym povolením riaditeľa školy.

Ďakujeme