Takže Rokville je dedinka, ktorá sa nachádza najbližšie k Rokfortu. No smú sem chodiť žiaci tretieho ročníka a vyššie ak zistím, že tu bol niekto nižšieho ročníka tak mu bude udelený trest. Tak, čo? Vieš ako vôjsť? Pred centrom môžeš vidieť obydlia obyvateľov a ich záhradky. 

Ďakujeme